Co konkrétního můžete udělat, aby lidé neposlouchali populisty a ruskou propagandu?

Cílem tohoto příspěvku je stručně pojmenovat závažné problémy, kterým v současné době čelíme nejen u nás v České republice, ale minimálně v celé střední Evropě. Autor se snaží identifikovat jejich příčiny a navrhnout konkrétní řešení, která...