Kodex blogera

Toto jsou závazné podmínky, s nimiž každý autor registrovaný na webu Zóon politikon souhlasí. Cílem webu Zóon politikon není hloubit ve společnosti příkopy, ale naopak budovat mosty. Zóon politikon se profiluje jako seriózní názorová platforma, která si zakládá na slušném a poučeném dialogu.


  • Každý autor (bloger) nese plnou odpovědnost za své články a zavazuje se respektovat veškerá zákonná nařízení dle platné legislativy.
  • Na webu Zóon politikon smí být publikován pouze legální obsah.
  • Články mohou být doprovázeny grafikou, fotografiemi, obrázky či dalšími multimédii. Každý autor však ručí za to, že jakýkoli zveřejněný obsah neporuší ničí autorská práva a také ručí za to, že v případě, kdy musí být u obsahu zveřejněn typ užívané licence (např. Creative Commons aj.), tak učiní.
  • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich soukromí.
  • Bloger je povinen uvádět zdroje použitých informací.
  • Obsah je publikován bez nároku na jakýkoli honorář. Stejně tak se bloger zavazuje k tomu, že vytvořený obsah nebude nijak monetizovat. Publikační prostor je určen pouze pro nekomerční obsah a využití.
  • Autoři berou na vědomí, že prostor poskytovaný k publikační činnosti ani autorský profil není garantovaný a souhlas s publikační činností může být kdykoli odvolán i bez udání důvodu.

Autoři jsou povinni sledovat případné budoucí změny těchto podmínek.