Jan Petrtyl

Jan Petrtyl

Jan Petrtyl

Jan Petrtyl (bez politické příslušnosti) je marketér a ekonom. Spolupracuje s akademickou sférou. Zajímá se o aktuální politicko-ekonomické dění, váží si svobody, demokracie práva.

Tento web založil jako zápisník, ve kterém komentuje současná témata, která zaznívají ve veřejné diskusi.

Příspěvky na tomto webu nevyjadřují názory institucí, se kterými autor spolupracuje.


jan(z)zoonpolitikon.cz