Zóon politikon

Politická filosofie

Přednášky z politické filosofie

Doporučuji na YouTube zhlédnout výběr z přednášek Romana Jocha (z Občanského insititutu), který nese název Politický filosofie. Autor zajímavě podává výklad o tom, jaké myšlenkové proudy formovaly západní politiku. Od řecké filosofie až po nacionální...