Zóon politikon

Václav Havel 80.

Pane prezidente, vzpomínáme na Vás.

Dnes by první český prezident, Václav Havel, oslavil své 80. narozeniny. Pro všechny demokraty a občany, kterým není lhostejný osud naší země, Evropy, Západu i celého světa, je to příležitost zamyslet se nad odkazem...

Zákaz potratů - právo na život

Být svobodný znamená především být odpovědný

V těchto dnech máme možnost zaznamenat mimořádné protesty a dokonce stávku polských žen. Důvodem jejich nespokojenosti je návrh zákazu potratů, o kterém se vede bouřlivá diskuse. Tak jako ve Spojených státech amerických kvůli prohibici nevymizela...

Nepřidáš se k většině, pokud páchá nepravosti

  “Nepřidáš se k většině, když páchá nepravosti.” (…) Souhlas většiny, pro společný mrav ta poslední a nepochybná norma správného chování, je najednou odmítnut ve jménu jiné autority. Může se stát, že většina páchá...

Hovory o nás - debata v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. 15. 6. 2016

Hovory o nás v Českých Budějovicích

15. června 2016 proběhlo v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích debatní setkání s občany, které neslo název Hovory o nás. Přímo inspirováno Kroměřížskou výzvou zprostředkovalo publiku kontakt s myšlenkami prof. Tomáše Halíka a Petra Koláře....